דה אינדיבידואציה של אוהדים

 

 
דה – אינדיבידואציה של אוהדים
מיכל יערון, אילת כץ – לעוף פסיכולוגיית ספורט מתקדמת
לא פעם אנו שומעים על התנהגות אלימה של קהל אוהדים במגרש המשחקים. לצופה מהצד התופעה מוזרה ומפחידה. אנו יודעים כי הקהל מעורב מאד מבחינה רגשית בקבוצה אותה הוא אוהד (ראה טיפ כמה כיף להיות אוהד). השאלה היא כיצד אוהד יכול להיגרר ולהיסחף אחרי חבריו או שאר אוהדים להתנהגות אלימה ובוטה?
הסבר אפשרי להתנהגויות אלו אפשר לספק דרך תופעה פסיכולוגית שנקראת "דה אינדיבידואציה".

דה אינדיבידואציה זו תופעה בה אנשים מאבדים שליטה על התנהגותם. במצב זה לנוכחות של אחרים, חברי הקבוצה שלי עשויות להיות השפעות חריפות. תחת השפעת החברים שלי או קהל אחר אנשים יכולים להפוך לאספסוף חסר שליטה, לא ממושמע ואף להגיב בביטוי אלימות. מצב של דה אינדיבידואציה מתרחש בסביבה פיזית וחברתית מוגדרת המאופיינת ב- 2 סוגים של סימנים חברתיים אשר מגבירים התנהגויות חריגות:

סימני אחריות
- משפיעים על החישוב של עלות מול תועלת של האינדיבידואל. כאשר האחריות שנושאים היא נמוכה, אלה שמבצעים התנהגות חריגה יש להם פחות סיכוי להיתפס ולהיענש. מאפיינים שונים בסביבה שיוצרים אנונימיות, למשל, יכולים לחזק את רצונם של אנשים לבצע התנהגות חריגה כמו פשע.

סימנים קשביים (של תשומת לב) - כאשר תשומת ליבו של אדם אינה מופנית לעצמי שלו. כתוצאה מרמזים סביבתיים חזקים, המודעות העצמית יורדת ומתרחש שינוי בתודעה. היחיד מגיב באופן מיידי לסיטואציה מבלי לקחת בחשבון השלכות ארוכות טווח של תגובותיו. ההתנהגות היא אימפולסיבית וחסרת שליטה קוגניטיבית. גירויים חזקים מהסביבה מהווים את הרמזים הקשביים הנפוצים ביותר שמורידים את המודעות העצמית.

כך, אוהדים שעוברים דה-אינדיבידואציה עשויים אף להרגיש עוררות מוגברת, ובחסות תחושת המיזוג עם ההמון הם ירגישו אלמונים. ההמון מפחית את תחושת האחריות שלהם וסוחף אותם, לעיתים, להגיב בצורה קיצונית להפסדים או לאירועים מתסכלים אחרים.