אפרוחים 2

 

 
קבוצה שהוקמה במיוחד על פי הצרכים והיכולת של מחליקים בגילאי הגן, ואשר מטרתה היא פיתוח וטיפוח הפוטנציאל המקצועי הטמון במחליקים בגילאים צעירים , אשר אינם בעלי רקע קודם בהחלקה, ומקבלים הכשרה בסיסית מקצועית לקרת הדרוג התחרותי הבכיר.

מדריכה: יפעת איכילוב


שמות המחליקים :

אברהם רומי

בלוראי עדן

בסו ליאן

גרביץ קטרינה

וקנין מוריה

חלואני ירין

חבה אליאן

ירון הילה

מור נטע

סלע עמית

סלונים עלמה

עזרא אופק

עמר שחר

צוקר שקד

קורז יסמין